Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 925 770 000 2 604 470 000 2 224 880 000 2 159 330 000 2 070 300 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 899 430 000 2 546 700 000 2 169 270 000 2 089 180 000 2 014 090 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,01 1,02 1,03 1,03 1,03

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 925 770 000K ÷ $2 899 430 000K
= 1,01


Analiza porównawcza

2021