Bank Of America Corp. (BAC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 820 080 000 2 925 770 000 2 604 470 000 2 224 880 000 2 159 330 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 778 180 000 2 899 430 000 2 546 700 000 2 169 270 000 2 089 180 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,02 1,01 1,02 1,03 1,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 820 080 000K ÷ $2 778 180 000K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022