Bank Of America Corp. (BAC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 115 053 000 93 851 000 93 753 000 113 589 000 110 584 000
Property, plant and equipment w tys. USD 11 510 000 10 833 000 11 000 000 10 561 000 9 906 000
Rotacja aktywów trwałych 10,00 8,66 8,52 10,76 11,16

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $115 053 000K ÷ $11 510 000K
= 10,00


Analiza porównawcza

2022