Bank Of America Corp. (BAC)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 93 851 000 93 753 000 113 589 000 110 584 000 100 264 000
Aktywa razem w tys. USD 3 169 500 000 2 819 630 000 2 434 080 000 2 354 510 000 2 281 230 000
Rotacja aktywów razem 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $93 851 000K ÷ $3 169 500 000K
= 0,03


Analiza porównawcza

2021