Bank Of America Corp. (BAC)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 115 053 000 93 851 000 93 753 000 113 589 000 110 584 000 100 264 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 543 000 -4 594 000 11 320 000 3 590 000 3 282 000 3 396 000
Zysk ze sprzedaży brutto 112 510 000 98 445 000 82 433 000 109 999 000 107 302 000 96 868 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 8 896 000 9 077 000 8 842 000 8 522 000 7 445 000 7 447 000
Zysk operacyjny 30 969 000 33 976 000 18 995 000 32 754 000 34 584 000 29 213 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 30 969 000 33 976 000 18 995 000 32 754 000 34 584 000 29 213 000
Podatek dochodowy 3 441 000 1 998 000 1 101 000 5 324 000 6 437 000 10 981 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 26 015 000 30 557 000 16 473 000 25 998 000 26 696 000 16 618 000