Aspen Technology Inc (AZPN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
2022/Q1
(30 wrz 2021)
2021/Q4
(30 cze 2021)
2021/Q3
(31 mar 2021)
2021/Q2
(31 gru 2020)
2021/Q1
(30 wrz 2020)
2020/Q4
(30 cze 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 285 217 211 399 247 965 379 853 317 099 217 487 317 511 287 796
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 360 635 340 807 323 526 335 962 320 605 324 889 300 556 306 343
Należności w tys. USD 49 182 35 696 38 631 52 502 49 034 46 348 52 365 56 301
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 170 674 172 735 179 990 141 530 126 646 119 141 232 108 234 498
Wskaźnik płynności szybkiej 4,07 3,40 3,39 5,43 5,42 4,94 2,89 2,77

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($285 217K + $360 635K + $49 182K) ÷ $170 674K
= 4,07