Aspen Technology Inc (AZPN)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 379 853 287 796 71 926 96 165
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 335 962 306 343 309 330 13 110
Należności w tys. USD 52 502 56 301 47 784 21 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 141 530 234 498 320 755 502 288
Wskaźnik płynności szybkiej 5,43 2,77 1,34 0,26

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($379 853K + $335 962K + $52 502K) ÷ $141 530K
= 5,43