Aspen Technology Inc (AZPN)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 27,01 34,32 29,15 16,01
Cykl zobowiązań dni 26,50 23,63 37,19 30,49
Cykl konwersji gotówki dni 0,51 10,70 -8,04 -14,48

2021 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 27,01 – 26,50
= 0,51