American Express Co. (AXP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 46 654 000 51 612 000 28 936 000 31 736 000 32 769 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 274 900 000 142 092 000 151 424 000 148 750 000 145 324 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,17 0,36 0,19 0,21 0,23

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $46 654 000K) ÷ $274 900 000K
= 0,17


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
American Express Co.
AXP
0,17
Walker & Dunlop Inc
WD
0,12