American Express Co. (AXP)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 55 625 000 87 326 000 38 185 000 47 020 000 43 281 000 35 583 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 2 182 000 -2 838 000 4 730 000 3 573 000 3 352 000 2 759 000
Zysk ze sprzedaży brutto 53 443 000 90 164 000 33 455 000 43 447 000 39 929 000 32 824 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 10 401 000 18 106 000 6 747 000 9 282 000 8 503 000 5 236 000
Zysk operacyjny 9 887 000 21 378 000 4 296 000 8 429 000 8 122 000 7 414 000
Koszty odsetek netto 0 0 0 0 0 0
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 9 585 000 21 378 000 4 296 000 8 429 000 8 122 000 7 414 000
Podatek dochodowy 2 071 000 5 258 000 1 161 000 1 670 000 1 201 000 4 678 000
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 7 400 000 15 834 000 3 036 000 6 631 000 6 787 000 2 634 000