Axos Financial Inc. (AX)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa razem w tys. USD 17 401 200 14 265 600 13 851 900 11 220 200 9 539 500
Kapitał własny w tys. USD 1 642 970 1 400 940 1 230 850 1 073 050 960 513
Wskaźnik dźwigni finansowej 10,59 10,18 11,25 10,46 9,93

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $17 401 200K ÷ $1 642 970K
= 10,59


Analiza porównawcza

2022