Axos Financial Inc. (AX)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
EBIT w tys. USD 339 959 305 743 262 632 212 806 239 699
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 0 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 642 970 1 400 940 1 230 850 1 073 050 960 513
Zwrot z kapitału całkowitego 20,69% 21,82% 21,34% 19,83% 24,96%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $339 959K ÷ ($0K + $1 642 970K)
= 20,69%


Analiza porównawcza

2022