Axos Financial Inc. (AX)

ROE

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 240 716 215 518 183 129 154 822 152 102
Kapitał własny w tys. USD 1 642 970 1 400 940 1 230 850 1 073 050 960 513
ROE 14,65% 15,38% 14,88% 14,43% 15,84%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $240 716K ÷ $1 642 970K
= 14,65%


Analiza porównawcza

2022