Axos Financial Inc. (AX)

ROA

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk netto w tys. USD 240 716 215 518 183 129 154 822 152 102
Aktywa razem w tys. USD 17 401 200 14 265 600 13 851 900 11 220 200 9 539 500
ROA 1,38% 1,51% 1,32% 1,38% 1,59%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $240 716K ÷ $17 401 200K
= 1,38%


Analiza porównawcza

2022