Axos Financial Inc. (AX)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 339 959 305 743 262 632 212 806 239 699
Aktywa razem w tys. USD 17 401 200 14 265 600 13 851 900 11 220 200 9 539 500
Operacyjny ROA 1,95% 2,14% 1,90% 1,90% 2,51%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $339 959K ÷ $17 401 200K
= 1,95%


Analiza porównawcza

2022