Axos Financial Inc. (AX)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 97,61% 96,72% 94,19% 95,78% 95,27%
Marża zysku operacyjnego 43,97% 42,28% 36,18% 32,82% 43,90%
Marża zysku brutto 43,97% 42,28% 36,18% 32,82% 43,90%
Marża zysku netto 31,14% 29,80% 25,23% 23,88% 27,86%

Zwrot z inwestycji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Operacyjny ROA 1,95% 2,14% 1,90% 1,90% 2,51%
ROA 1,38% 1,51% 1,32% 1,38% 1,59%
Zwrot z kapitału całkowitego 20,69% 21,82% 21,34% 19,83% 24,96%
ROE 14,65% 15,38% 14,88% 14,43% 15,84%