Axos Financial Inc. (AX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(31 mar 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(30 wrz 2022)
2022/Q4
(30 cze 2022)
2022/Q3
(31 mar 2022)
2022/Q2
(31 gru 2021)
2022/Q1
(30 wrz 2021)
2021/Q4
(30 cze 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 375 528 312 027 365 270 639 535 535 313 713 921 640 512 870 463
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 17 938 400 16 953 500 16 706 100 15 758 200 14 495 400 14 024 800 13 448 100 12 864 600
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $375 528K) ÷ $17 938 400K
= 0,02


Analiza porównawcza

2023/Q3