Axos Financial Inc. (AX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 0 0 0 0 0
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 639 535 870 463 527 270 430 655 218 168
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 758 200 12 864 600 12 621 100 10 147 200 8 578 990
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,04 0,07 0,04 0,04 0,03

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($0K + $639 535K) ÷ $15 758 200K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022