Axos Financial Inc. (AX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 16 722 700 13 692 900 13 329 400 10 873 200 9 299 940
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 15 758 200 12 864 600 12 621 100 10 147 200 8 578 990
Wskaźnik płynności bieżącej 1,06 1,06 1,06 1,07 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $16 722 700K ÷ $15 758 200K
= 1,06


Analiza porównawcza

2022