Axos Financial Inc. (AX)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 773 091 723 124 725 826 648 465 546 015
Należności w tys. USD 417 417 369 815 220 266 203 192 26 729
Rotacja należności 1,85 1,96 3,30 3,19 20,43

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $773 091K ÷ $417 417K
= 1,85


Analiza porównawcza

2022