Axos Financial Inc. (AX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 773 091 723 124 725 826 648 465 546 015
Property, plant and equipment w tys. USD 0 0 0 0 21 454
Rotacja aktywów trwałych 25,45

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $773 091K ÷ $0K
= —


Analiza porównawcza

2022