Axos Financial Inc. (AX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 773 091 723 124 725 826 648 465 546 015
Aktywa razem w tys. USD 17 401 200 14 265 600 13 851 900 11 220 200 9 539 500
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $773 091K ÷ $17 401 200K
= 0,04


Analiza porównawcza

2022