Axos Financial Inc. (AX)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 1,85 1,96 3,30 3,19 20,43
Rotacja zobowiązań
Rotacja kapitału pracującego 0,80 0,87 1,02 0,89 0,76

Średnia liczba dni

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 197,08 186,67 110,77 114,37 17,87
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(30 cze 2022)
2021
(30 cze 2021)
2020
(30 cze 2020)
2019
(30 cze 2019)
2018
(30 cze 2018)
Rotacja aktywów trwałych 25,45
Rotacja aktywów razem 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06