Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 1 196 000 1 248 000 1 204 000 1 139 000 1 228 000
Aktywa razem w tys. USD 26 075 000 24 766 000 22 682 000 21 223 000 19 482 000
Operacyjny ROA 4,59% 5,04% 5,31% 5,37% 6,30%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $1 196 000K ÷ $26 075 000K
= 4,59%


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Operacyjny ROA
American Water Works Co. Inc.
AWK
4,59%
American States Water Co.
AWR
6,79%
California Water Service Group
CWT
3,02%
Essential Utilities Inc
WTRG
4,11%
Middlesex Water Co.
MSEX
3,26%