Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 1 263 000 709 000 621 000 567 000 426 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 930 000 3 777 000 3 610 000 3 440 000 3 357 000
Marża zysku netto 32,14% 18,77% 17,20% 16,48% 12,69%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 263 000K ÷ $3 930 000K
= 32,14%


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Marża zysku netto
American Water Works Co. Inc.
AWK
32,14%
American States Water Co.
AWR
18,86%
California Water Service Group
CWT
12,79%
Essential Utilities Inc
WTRG
22,98%
Middlesex Water Co.
MSEX
25,45%