Marża zysku brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk brutto w tys. USD 1 640 000 924 000 833 000 787 000 912 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 3 930 000 3 777 000 3 610 000 3 440 000 3 357 000
Marża zysku brutto 41,73% 24,46% 23,07% 22,88% 27,17%

2021 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 640 000K ÷ $3 930 000K
= 41,73%


Analiza porównawcza

2021

Nazwa spółki
Symbol
Marża zysku brutto
American Water Works Co. Inc.
AWK
41,73%
American States Water Co.
AWR
25,01%
California Water Service Group
CWT
12,77%
Essential Utilities Inc
WTRG
22,47%
Middlesex Water Co.
MSEX
21,70%