Avid Technology, Inc. (AVID)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 173 004 161 095 203 231 199 034 220 590
Kapitał własny w tys. USD -118 782 -124 074 -132 924 -155 085 -166 661
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 3,19 4,35 2,89 4,53 4,09

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $173 004K ÷ ($173 004K + $-118 782K)
= 3,19


Analiza porównawcza

2022