Avid Technology, Inc. (AVID)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 173 004 161 095 203 231 199 034 220 590
Aktywa razem w tys. USD 287 453 274 000 305 138 304 293 265 843
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,60 0,59 0,67 0,65 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $173 004K ÷ $287 453K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022