Avid Technology, Inc. (AVID)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 55 241 41 388 11 062 7 601 -10 674
Kapitał własny w tys. USD -118 782 -124 074 -132 924 -155 085 -166 661
ROE

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $55 241K ÷ $-118 782K
= —


Analiza porównawcza

2022