Avid Technology, Inc. (AVID)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 55 241 41 388 11 062 7 601 -10 674
Aktywa razem w tys. USD 287 453 274 000 305 138 304 293 265 843
ROA 19,22% 15,11% 3,63% 2,50% -4,02%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $55 241K ÷ $287 453K
= 19,22%


Analiza porównawcza

2022