Avid Technology, Inc. (AVID)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 54 368 47 379 36 613 32 732 18 832
Aktywa razem w tys. USD 287 453 274 000 305 138 304 293 265 843
Operacyjny ROA 18,91% 17,29% 12,00% 10,76% 7,08%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $54 368K ÷ $287 453K
= 18,91%


Analiza porównawcza

2022