Avid Technology, Inc. (AVID)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 274 438 265 804 228 320 252 813 246 964
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 417 413 409 944 360 466 411 788 413 282
Marża zysku ze sprzedaży brutto 65,75% 64,84% 63,34% 61,39% 59,76%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $274 438K ÷ $417 413K
= 65,75%


Analiza porównawcza

2022