Avid Technology, Inc. (AVID)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 35 247 56 818 79 899 69 085 56 103
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 481 26 320 26 989 35 044 31 283
Należności w tys. USD 76 849 77 046 78 614 73 773 67 754
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 190 617 197 365 187 771 212 259 187 673
Wskaźnik płynności szybkiej 0,82 0,81 0,99 0,84 0,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($35 247K + $43 481K + $76 849K) ÷ $190 617K
= 0,82


Analiza porównawcza

2022