Avid Technology, Inc. (AVID)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 178 971 182 522 213 492 208 731 196 596
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 190 617 197 365 187 771 212 259 187 673
Wskaźnik płynności bieżącej 0,94 0,92 1,14 0,98 1,05

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $178 971K ÷ $190 617K
= 0,94


Analiza porównawcza

2022