Avid Technology, Inc. (AVID)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 142 975 144 140 132 146 158 975 166 318
Zapasy w tys. USD 20 981 19 922 26 568 29 166 32 956
Rotacja zapasów 6,81 7,24 4,97 5,45 5,05

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $142 975K ÷ $20 981K
= 6,81


Analiza porównawcza

2022