Avid Technology, Inc. (AVID)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 417 413 409 944 360 466 411 788 413 282
Aktywa razem w tys. USD 287 453 274 000 305 138 304 293 265 843
Rotacja aktywów razem 1,45 1,50 1,18 1,35 1,55

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $417 413K ÷ $287 453K
= 1,45


Analiza porównawcza

2022