Avid Technology, Inc. (AVID)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja zapasów 6,81 7,24 4,97 5,45 5,05
Rotacja należności 5,43 5,32 4,59 5,58 6,10
Rotacja zobowiązań 3,11 5,37 6,06 3,99 4,24
Rotacja kapitału pracującego 14,01 46,32

Średnia liczba dni

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 53,56 50,45 73,38 66,96 72,32
Cykl należności dni 67,20 68,60 79,60 65,39 59,84
Cykl zobowiązań dni 117,19 68,00 60,28 91,58 86,11

Długoterminowe

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Rotacja aktywów trwałych 17,62 25,58 21,44 21,03 19,15
Rotacja aktywów razem 1,45 1,50 1,18 1,35 1,55