Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 336 110 8 103 550 7 564 340 7 296 290 7 040 260
Kapitał własny w tys. USD 11 253 500 10 932 500 10 751 600 10 989 500 10 632 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,74 0,74 0,70 0,66 0,66

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $8 336 110K ÷ $11 253 500K
= 0,74


Analiza porównawcza

2022