Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 8 336 110 8 103 550 7 564 340 7 296 290 7 040 260
Aktywa razem w tys. USD 20 457 800 19 902 000 19 199 100 19 121 100 18 380 200
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,41 0,41 0,39 0,38 0,38

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $8 336 110K ÷ $20 457 800K
= 0,41


Analiza porównawcza

2022