Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 20 457 800 19 902 000 19 199 100 19 121 100 18 380 200
Kapitał własny w tys. USD 11 253 500 10 932 500 10 751 600 10 989 500 10 632 600
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,82 1,82 1,79 1,74 1,73

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $20 457 800K ÷ $11 253 500K
= 1,82


Analiza porównawcza

2022