Avalonbay Communities Inc. (AVB)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 134 680 1 002 200 825 675 783 911 971 686
Kapitał własny w tys. USD 11 253 500 10 932 500 10 751 600 10 989 500 10 632 600
ROE 10,08% 9,17% 7,68% 7,13% 9,14%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 134 680K ÷ $11 253 500K
= 10,08%


Analiza porównawcza

2022