Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 768 725 609 470 698 086 828 097 821 890
Aktywa razem w tys. USD 20 457 800 19 902 000 19 199 100 19 121 100 18 380 200
Operacyjny ROA 3,76% 3,06% 3,64% 4,33% 4,47%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $768 725K ÷ $20 457 800K
= 3,76%


Analiza porównawcza

2022