Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Marża zysku ze sprzedaży brutto 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 593 450K ÷ $2 593 450K
= 100,00%


Analiza porównawcza

2022