Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 134 680 1 002 200 825 675 783 911 971 686
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Marża zysku netto 43,75% 43,67% 35,88% 33,72% 42,53%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 134 680K ÷ $2 593 450K
= 43,75%


Analiza porównawcza

2022