Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 151 080 1 010 090 824 459 799 106 974 015
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Marża zysku brutto 44,38% 44,02% 35,83% 34,38% 42,64%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 151 080K ÷ $2 593 450K
= 44,38%


Analiza porównawcza

2022