Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 613 189 420 251 216 976 39 687 91 659
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 284 276 245 241 238 526 199 195 166 531
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 722 810 695 207 698 166 690 468 703 937
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,24 0,96 0,65 0,35 0,37

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($613 189K + $284 276K) ÷ $722 810K
= 1,24


Analiza porównawcza

2022