Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 018 520 789 029 552 058 326 809 384 395
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 722 810 695 207 698 166 690 468 703 937
Wskaźnik płynności bieżącej 1,41 1,13 0,79 0,47 0,55

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 018 520K ÷ $722 810K
= 1,41


Analiza porównawcza

2022