Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Working capital w tys. USD 295 710 93 822 -146 108 -363 659 -319 542
Rotacja kapitału pracującego 8,77 24,46

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $2 593 450K ÷ $295 710K
= 8,77


Analiza porównawcza

2022