Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Property, plant and equipment w tys. USD 19 025 300 18 709 600 18 233 800 18 433 000 17 675 700
Rotacja aktywów trwałych 0,14 0,12 0,13 0,13 0,13

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 593 450K ÷ $19 025 300K
= 0,14


Analiza porównawcza

2022