Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540
Aktywa razem w tys. USD 20 457 800 19 902 000 19 199 100 19 121 100 18 380 200
Rotacja aktywów razem 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 593 450K ÷ $20 457 800K
= 0,13


Analiza porównawcza

2022