Avalonbay Communities Inc. (AVB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540 2 158 630
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 2 593 450 2 294 850 2 301 260 2 324 630 2 284 540 2 158 630
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 74 064 69 611 60 343 61 854 56 365 50 673
Zysk operacyjny 768 725 609 470 698 086 828 097 821 890 778 591
Koszty odsetek netto 230 074 220 415 214 151 203 585 220 974 199 661
Pozostałe przychody (koszty) 5 127 1 120 2 991 439 345 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 151 080 1 010 090 824 459 799 106 974 015 876 801
Podatek dochodowy 14 646 5 733 -3 247 13 003 -160 141
Udziały niekontrolujące -337 57 76 129 -350 -261
Zysk (strata) netto 1 134 680 1 002 200 825 675 783 911 971 686 874 458